Huisregels


 


Hoewel we er eigenlijk van uitgaan dat iedereen die naar Buurthuis Zilst komt zich zal houden aan de “normale” waarden en normen hebben we toch gemeend enkele huisregels op te moeten stellen. Je vindt ze hieronder.

Let op: regels gelden niet alleen binnen Buurthuis Zilst, maar ook buiten in de directe omgeving aangezien wij hier door de politie ook verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld. We willen je er tevens op wijzen dat overtreding van onderstaande regels gevolgen kan hebben voor onze vergunning. Daarmee benadeel je niet alleen jezelf, maar ook Buurthuis Zilst, de vrijwilligers en de andere gasten.

1Drugs
Het is niet toegestaan hard-of softdrugs te gebruiken, te verhandelen of zelfs opzak te hebben. Word je betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.
2 Alcohol
Er mag geen alcohol worden geschonken aan jongeren tot 18 jaar (Wettelijk bepaald) Onze vrijwilligers kunnen actief navraag doen naar de leeftijd van eventuele alcohol-gebruikers, als zij daar aanleiding toe zien. Bij twijfel wordt geen alcohol verstrekt. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of andere middelen wordt de toegang geweigerd. Maar ook aanwezige gasten die duidelijk teveel hebben gedronken, uitsluitend ter beoordeling van het barpersoneel, zullen worden verzocht af te rekenen en het pand te verlaten indien zij zich hinderlijk gedragen. Het is wettelijk niet toegestaan om dronken gasten nog alcohol te schenken en dat zullen wij dan ook niet doen.
3Ongewenste intimiteit, racisme, disriminatie en agressie
Wij tolereren absoluut geen ongewenste intimiteit, racisme en discriminatie. Ook andere agressieve uitingen als bedreigingen, mishandeling of welke vorm van agressie dan ook zijn verboden. Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering.
4Wapens
Je mag geen wapens op zak hebben. Ook een zakmes wordt als wapen gezien. Wordt je gesnapt dan waarschuwen we de politie.
5Consumpties
Er wordt niet gepoft, alle consumpties moeten bij vertrek worden betaald. Er mag alleen eten en drinken van ’t Patronaat gebruikt worden, het is niet toegestaan zelf eten te bereiden of mee te brengen.
6Toiletgebruik
Toiletruimtes zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.
7Gebruik zalen
Je hebt alleen toegang tot de zaal /zalen die gehuurd zijn. De keuken en andere personeel-ruimtes mag je niet betreden, we kunnen het absoluut niet toestaan dat gasten zich achter de bar bevinden.
8Eigendommen ’t Patronaat
Het is niet toegestaan om eigendomen van ’t Patronaat mee naar buiten te nemen. Dat geldt ook voor glazen en flesjes. Het is tevens niet toegestaan om stoelen, tafels e.d. naar buiten te verplaatsen of op een andere plek op de stoep te zetten!
9Aansprakelijkheid eigendommen van bezoekers
Betreden van ’t Patronaat is altijd op eigen risico, evenals het ophangen / ergens plaatsen van je eigendommen als een jas, tas etc.. ’t Patronaat kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen, diefstal of kwijtraken van de eigendommen van bezoekers. Indien je een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker behoort, vragen we je om dat bij een van onze medewerkers in te leveren zodat de eigenaar zich evt. nog kan melden.
10Buurt
’t Patronaat is gelegen in de Zeelstse gemeenschap wat betekent dat er omwonenden zijn. Wij verwachten dat je hier rekening mee houdt, maak dus geen herrie bij het verlaten van ons pand en ook als je met de auto vertrekt verzoeken we je om niet te toeteren of overmatig te gassen met je auto.
11Klachten
Heb je klachten, van welke aard dan ook, meldt ze onmiddellijk aan een medewerker van ’t Patronaat, samen kunnen we zoeken naar een oplossing.
12Roken
Er geldt een algemeen rookverbod in alle horecagelegenheden. Dat rookverbod is ook opgelegd aan ’t Patronaat! De Voedsel en Waren Autoriteit kunnen dat controleren. Bij een eventuele boete door een rokende gast in ’t Patronaat zullen wij die boete gaan verhalen op de desbetreffende persoon.
13Overtreding van de huis- en gedragsregels
Als je de huis-en gedragsregels overtreedt, mag je door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. In alle gevallen beslist het barpersoneel wat een overtreding is en hoe ermee omgegaan wordt. Er is absoluut geen discussie over mogelijk.
14Openingstijden
’t Patronaat kent verhuur volgens dagdelen. s’Ochtens van 9.00 – 12.00 uur, s’middags van 13.00-17.00 uur en s’avonds van 19.00 – 24.00 uur. Afspraken buiten deze tijden kunnen enkel gemaakt worden met de beheerder.
 BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN?


06-20762906


 WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN MAANDAG T/M VRIJDAG


 09.00 - 17.00 uur