Historie 


 


GESCHIEDENIS

Buurthuis Zilst is gevestigd aan de Blaarthemseweg 18 in Zeelst. Het oorspronkelijke fraaie verenigingsgebouw werd in 1933 gebouwd naar een ontwerp van architect J. Vervest. onder de naam “St. Willibrordushuis”, ook bekend onder de functionele naam “Het Patronaat”. Oorspronkelijk ontstonden dit soort gemeenschapshuizen vanuit de R.K. kerk met als doel de jeugd van 12 tot 18 jaar op te vangen en een onderkomen te geven.

Tijdens de 2e wereldoorlog werd het gebouw door de Duitsers bezet, die het gebruikten als werkplaats voor diverse doeleinden. Begin september 1944 trokken zij zich terug, doch niet alvorens het gebouw op de avond van 5 september van dat jaar op te blazen, waarbij het Willibrordushuis volledig werd vernield.

Na de oorlog werd op dezelfde plek een nieuw gemeenschapshuis gebouwd. De kosten hiervoor werden geheel door de Zeelster bevolking opgebracht door middel van inzamelingsacties en collectes. Dit nieuwe Patronaat werd tezamen met de naastgelegen school gebouwd naar een ontwerp van architect C. Geenen en in 1955 opgeleverd.

In 2002 werd het gebouw ingrijpend verbouwd en uitgebreid, geheel gefinancierd met subsidies van de gemeente Veldhoven alsmede met  gelden die door de stichting die het gemeenschapshuis exploiteert (de stichting Beheer Gemeenschapshuizen te Zeelst) zelf werden opgebracht.

Het oorspronkelijke St. Willibrordushuis

Gebied Zeelst

HISTORIE ZEELST

Het gebied van de voormalige gemeente Zeelst viel samen met dat van het voormalige statendorp, gelegen in het Kwartier van Kempenland. Oorspronkelijk was Zeelst een hertogdorp. Het dorp Zeelst bestaat al in de tijd van Karel de Grote, rond het jaar 750. Oorspronkelijk was Zeelst een hertogdorp. Op 5 juni 1559 kocht François Schotelmans de hoge, middelbare en lage heerlijkheid Zeelst in pand. In 1560 verwierf hij ook die van Veldhoven en Zonderwijk. Na zijn dood in november 1561 kwam Zeelst in december 1561 aan zijn halfbroer, Adriaan van Etten. In september 1562 verkocht deze Zeelst aan Roelof van Eyck, die ook Veldhoven en Blaarthem in bezit kreeg. De pandheerlijkheid bleef tot 1613 bestaan en werd daarna mogelijk onder bepaalde voorwaarden tot 1658 gecontinueerd. De voormalige gemeente werd in 1810 gevormd door afscheiding van Veldhoven en Blaarthem. Per 1 mei 1921 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Veldhoven.
Bron:regionaal hystorisch centrum Eindhoven

 BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN?


06-20762906


 WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN MAANDAG T/M VRIJDAG


 09.00 - 17.00 uur